Vilniaus universiteto studentų moksliniai ir kiti pasiekimai gali būti įvertinti vardinėmis stipendijomis. Universitetas yra pasirašęs daugiau nei 20 paramos sutarčių su studentus remiančiais fiziniais ir juridiniais asmenimis.

Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondo vardinė stipendija

 

I, II, III pakopa ir vientisosios studijos, rudens ir pavasario sem. Gabiems jaunuoliams iš socialiai remtinų šeimų
Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinė stipendija

 

I, II pakopa Skiriama gabiausiems studentams pagal studijų sritis
Reimondo, Albertos ir Wandos Yankun vardinė stipendija

 

I, II, III pakopa ir vientisosios studijos, pavasario sem. Geriausiai besimokantiems ir socialiai remtiniems studentams