Studijos užsienyje

Visi Vilniaus universiteto studentai turi galimybę dalį savo studijų praleisti užsienio universitetuose, jei juose siūlomi dalykai dera su Vilniaus universitete studijuojamos programos tikslais ir gali būti į ją integruoti.

Universiteto studentai gali dalyvauti Erasmus+, Erasmus Mundus, NORDPLUS, isep mainų programose, taip pat pasinaudoti Universiteto siūlomomis dvišalių sutarčių bei stažuočių, vasaros ar žiemos kursų ir kitomis galimybėmis.

Plačiau apie mainų galimybę universitete, Erasmus+ universitetų sąrašas, Erasmus+ studentų atsiliepimai.

Praktika užsienyje

Universiteto studentai gali atlikti praktiką užsienyje pagal šias programas:

  • Erasmus+. Praktika atliekama užsienyje veikiančiose įmonėse ir organizacijose.
  • Vulcanus in Japan (orientuota į fizinių, inžinerijos mokslų I ir II studijų pakopų baigiamųjų kursų studentus). Praktika skirta susipažinti su pažangių Japonijos kompanijų naudojamomis aukštosiomis technologijomis, išmokti japonų kalbos, suprasti kultūrą, įgyti tarptautinės profesinės patirties pramonės įmonėse Japonijoje.

Studentai, vykstantys į tarptautinę praktiką pagal minėtas programas, gauna praktikos mobilumo stipendiją. Tarptautinės praktikos trukmė yra nuo 2 iki 12 mėnesių.

Plačiau apie Erasmus praktiką, Erasmus praktikantų atsiliepimai, Vulcanus in Japan programa.