VU KF Taryba

VU Komunikacijos fakulteto Taryba priima sprendimus dėl fakulteto  studijų organizavimo bei koordinavimo,   darbuotojų ir dėstytojų ugdymo, lėšų, patalpų, įrengimų ir kito turto panaudojimo, įsigijimo bei modernizavimo, savo veiksmus suderinusi su kitomis suinteresuotomis šalimis bei Universiteto politika.

VU KAP Tarybą sudaro 15 narių: VU KAP dėstytojai, socialiniai partneriai ir 3 studentų atstovai.

Studentų atstovai VU KF Taryboje:

Austė Valinčiūtė
Doktorantūros studijos
Tel. nr.: 867932393
auste.valinciute@kf.stud.vu.lt

Laurynas Milašauskas
Bakalauro studijos, III k.
Tel. nr.: 860712946
laurynas.milasauskas@kf.stud.vu.lt

Kamilė Urbonaitė
Bakalauro studijos, II k.
Tel. nr.: 860763904
pirmininkas@kf.vusa.lt;
kamile.urbonaite@kf.stud.vu.lt

Studijų programų komitetai

Studijų programos komitetas rūpinasi studijų programų įgyvendinimu: stebi studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, remdamasis dėstytojų bei studentų nuomone analizuoja studijų programos įgyvendinimą ir identifikavus problemas, siūlo jų sprendimo būdus, atnaujina studijų programą. Šis komitetas taip pat aprobuoja studentų individualius studijų planus.

Studijų programos komitetą sudaro keli programos dėstytojai, socialinis partneris ir 1-2 studentų atstovai.

Į studentų atstovą savo studijų programos komitete gali kreiptis, jei turi pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti studijų programos vykdymo kokybę ir kitais studijų programos vykdymo ar individualaus studijų plano sudarymo klausimais.

Atstovai VU KF Studijų programų komitetuose (SPK):

Bakalauro studijų programų:

Informacijos paslaugų jungtinis SPK:
Erika Lučickaja
Tel.: 863975570
erika.lucickaja@kf.stud.vu.lt

Rugilė Narvilaitė
Tel.: 863012028
rugile.narvilaite@kf.stud.vu.lt

Diana Borovik
Tel.: 862273840
diana.borovnik@kf.stud.vu.lt

Leidyba ir reklama:
Guoda Kavaliauskaitė
Tel.: 860440668
guoda.kavaliauskaite@kf.stud.vu.lt

Kūrybos komunikacija:
Laurynas Milašauskas
Tel.: 860712946
laurynas.milasauskas@kf.stud.vu.lt

Greta Petrauskaitė
Tel.: 864258957
greta.petrikauskaite@kf.stud.vu.lt

Žurnalistika:
Eglė Zubriūtė
Tel.: 864125837
egle.zubriute@kf.stud.vu.lt

 

Magistro studijų programų:

Žurnalistikos jungtinis SPK:
Ligita Luščiauskaitė
Tel.: 862678013
ligita.lusciauskaite@kf.stud.vu.lt

Komunikacijos mokslų jungtinis SPK:
Dovydas Mozūras
Tel.: 869002732
dovydas.mozuras@kf.stud.vu.lt

Informacijos vadybos jungtinis SPK:
Justė Justina Gudauskytė
Tel.: 860767817
juste.gudauskyte@kf.stud.vu.lt

 

 

VU KF Ginčų nagrinėjimo komisija

VU KF Ginčų nagrinėjimo komisija nagrinėja skundus dėl galutinio dalyko įvertinimo arba dėl procedūrinių egzaminų pažeidimų. Į ją gali kreiptis, jei nesutinki su egzaminavimo tvarka ir / ar su egzamino (įskaitos) arba koliokviumo įvertinimu. Gavusi skundą, Komisija pirmiausia sprendžia, ar apeliacija motyvuota ir tik tuomet ją svarsto.

Komisijos sprendimu studento darbas gali būti įvertintas iš naujo. Išnagrinėjus apeliaciją, apelianto studijų rezultatas negali būti sumažintas. Jeigu Komisija nustato, kad egzamino metu buvo procedūrinių pažeidimų, egzamino vertinimas gali būti anuliuotas ir studentui suteikta galimybę jį laikyti dar kartą.

VU KF Ginčų nagrinėjimo komisiją sudaro 3 VU KF dėstytojai ir 3 studentų atstovai.

Studentų atstovai VU KF Ginčų nagrinėjimo komisijoje:

Evelina Mišeikytė
Tel.: 8 690 03830
evelina.miseikyte@kf.stud.vu.lt

Liveta Stonkutė
Tel.: 8 625 96808
liveta.stonkute@kf.stud.vu.lt

Kamilė Urbonaitė
Tel.: 8 607 63904
pirmininkas@kf.vusa.lt

VU KF Akademinės etikos komisija

VU KF Akademinės etikos komisija nagrinėja pareiškimus dėl akademinės bendruomenės narių (dėstytojų, studentų ar kitų universiteto darbuotojų) veiksmų, pažeidžiančių akademinę etiką.

VU KF Akademinės etikos komisiją sudaro 4 VU KF dėstytojai ir 2 studentų atstovai.

Studentų atstovės VU GMC Akademinės etikos komisijoje:

Kamilė Urbonaitė
Tel.: 8 607 63904
pirmininkas@kf.vusa.lt

Evelina Mišeikytė
Tel.: 8 690 03830
evelina.miseikyte@kf.stud.vu.lt