Valdyba

VU SA KF valdyba

VU SA KF valdyba - kolegialus valdymo organas.

2019 m. balandžio 30 d. vykusioje VU SA KF ataskaitinėje–rinkiminėje konferencijoje buvo išrinktos kolegialaus valdymo organo narės – Kamilė Butkevičiūtė, Gabija Čiapaitė, Smiltė Radziukynaitė (pirmininkė ex officio) ir Kamilė Urbonaitė.

2019 m. gegužės 13 d. vykusiame valdybos posėdyje buvo išrinkta šio organo pirmininkė – Kamilė Urbonaitė.


VU SA KF valdybos funkcijos: