Valdyba

VU SA KF valdyba

VU SA KF valdyba - kolegialus valdymo organas.

2020 m. gegužės 8 d. vykusioje VU SA KF ataskaitinėje–rinkiminėje konferencijoje buvo išrinkti kolegialaus valdymo organo nariai – Rugilė Balčiūnaitė, Milda Grigaliūnaitė, Gabija Laibakojytė, Smiltė Radziukynaitė, Kristijonas Ražickas (ex officio).

2020 m. gegužės 15 d. vykusiame valdybos posėdyje buvo išrinkta šio organo pirmininkė – Milda Grigaliūnaitė.


VU SA KF valdybos funkcijos: