Metų veiklos planai

<< Grįžti į pradinį puslapį


VU SA KF 2020–2021 metų veiklos planas:

 

1. Tikslas: 2021 m. liepos 1 d. pagal VU SA parengtas rekomendacijas Vilniaus universitete yra reglamentuotos lanksčios studijos ir kiekviename VU SA P yra parengiamas jų įgyvendinimo planas.

Uždaviniai:
1. Išsiaiškinti VU ir VU KAP situaciją lanksčių studijų klausimu. 
 • Terminas: 2020 lapkričio 1 d.
 • Atsakingas: VU SA atstovų studijų programoms koordinatorius Tomas Bedulskij
2. Lanksčios studijos yra reglamentuotos Vilniaus universitete. 
 • Terminas: 2021 m. birželio 1 d.
 • Atsakingas: VU SA atstovų studijų programoms koordinatorius Tomas Bedulskij
3. Studentai yra informuoti apie lanksčių studijų galimybes.
 • Terminas: 2021 m. liepos 1 d.
 • Atsakingas: VU SA komunikacijos koordinatorė Gabija Laibakojytė
4. Spręsti lanksčių studijų problematiką VU KAP lygmeniu.
 • Terminas: 2021 m. liepos 1 d.
 • Atsakingas: VU SA atstovų studijų programoms koordinatorius Tomas Bedulskij

2. Tikslas: 2021 m. rugpjūčio 1 d. bent 85% VU studentų savo nuotolinio mokymosi patirtį vertina labiau teigiamai nei neigiamai. (Dėstymo kokybė, savarankiškas mokymasis/darbo krūvis, studentų motyvacija ir įsitraukimas į studijas, pasitenkinimas studijomis)

Uždaviniai:
1. Sukurti iniciatyvą, skatinančią nuotolinio mokymosi patirčių dalijimąsi universiteto bendruomenėje.
 • Terminas: 2021 m. spalio 15 d.
 • Atsakingas: VU SA socialinio proceso reikalų koordinatorius Vilius Mickūnas
2. Pristatyti akademinių reikalų prodekanams nuotolinio mokymosi proceso Vilniaus universitete rudens semestre trūkumus ir pateikti siūlymus geresniam praktinių studijų užsiėmimų įgyvendinimui.
 • Terminas: 2020 m. lapkričio 6 d.
 • Atsakingas: VU SA socialinio proceso reikalų koordinatorius Vilius Mickūnas
3. Rudens ir pavasario semestre, kiekvieno VU KAP, kiekvienos studijų programos, kiekviename kurse, įvykdyti bent vieno studijų dalyko (modulio) vidurio grįžtamojo ryšio susitikimą tarp dėstomo studijų dalyko (modulio) studentų ir dėstytojų.
 • Terminas: 2020 m. lapkričio 13 d. / 2021 m. balandžio 13 d.
 • Atsakingas: VU SA socialinio proceso reikalų koordinatorius Vilius Mickūnas
4. Vilniaus universitete įvykdyti diskusijų ciklą, kurio metu dėstytojai tarpusavyje dalintųsi gerosiomis nuotolinių mokymo patirtimis/praktikomis.
 • Terminas: 2021 m. gruodžio 18 d.
 • Atsakingas: VU SA socialinio proceso reikalų koordinatorius Vilius Mickūnas
5. Suorganizuoti internetu transliuojamą seminarą su ARQUS partnerių universitetų studentų savivaldomis apie nuotolinio mokymosi patirtį.
 • Terminas: 2021 m. balandžio 1 d.
 • Atsakingas: VU SA užsieniečių studentų reikalų koordinatorius Roman Udler

3. Tikslas: 2021 m. liepos 1 d. yra sukuriama ir vykdoma VU SA konsultavimo proceso sistema ir X proc. sumažėja studentų neigiamų atsiliepimų apie konsultavimą.

Uždaviniai:
1. VU SA turi susitarimą, kaip turėtų būti vykdomas konsultavimo procesas.
 • Terminas: 2020 m. lapkričio 30 d.
 • Atsakingas: VU SA akademinio proceso reikalų koordinatorius Aistė Rinkevičiūtė
2. VU SA konsultavimo įvertinimui rinkti grįžtamąjį ryšį.
 • Terminas: 2021 m. birželio 30 d.
 • Atsakingas: VU SA informacinių technologijų koordinatorius Justinas Kavoliūnas
3. Aprašyti ir vykdyti VU SA konsultuojančiu asmenų kompetencijų kėlimo ir jų patikrinimo sistemą.
 • Terminas: 2021 m. liepos 1 d. 
 • Atsakingas: VU SA Institucinio stiprinimo fondo pirmininkė Goda Andrijaitytė

4. Tikslas: 2022 m. Vilniaus universitete vykdomos integracijos priemonės didina I (bakalauro), II (magistrantūros), III (doktorantūros) studijų pakopų studentų pasitenkinimą studijomis bei I (bakalauro) ir II (magistrantūros) studijų pakopas baigusių studentų skaičių.

Uždaviniai:

1. VU SA, o VU SA P pagal poreikį, pradeda viešinti informaciją lietuvių ir anglų kalbomis
 • Terminas: 2021 m. liepos 1 d.
 • Atsakingas: VU SA komunikacijos koordinatorė Gabija Laibakojytė
2. VU ir VU SA vieningai užtikrina integracijos proceso vykdymą Vilniaus universitete.
 • Terminas: 2021 m. liepos 1 d.
 • Atsakingas: VU SA integracijos proceso koordinatorius Evaldas Matijošaitis
3. Baigiama naujinti BA kuratorių programą ir sukuriama MA ir užsienio studentų kuratorių programos.
 • Terminas: 2021 m. liepos 2 d.
 • Atsakingas: VU SA integracijos proceso koordinatorius Evaldas Matijošaitis
4. VU SA suteikia galimybę kuratoriams dalyvauti visose kompetencijų kėlimo veiklose bei vidiniuose renginiuose.
 • Terminas: 2021 m. liepos 15 d.
 • Atsakingas: VU SA integracijos proceso koordinatorius Evaldas Matijošaitis

 

5. Tikslas: 2021 m. birželio 30 d. bent 50 proc. rengiamuose mokymuose dalyvavusių dėstytojų suteikia teigiamą grįžtamąjį ryšį ir atnaujina savo dalykožinių patikrinimo metodus.

Uždaviniai:
1. VU KF dėstytojus pasiekia rekomendacijos apie inovatyvius žinių patikrinimo metodus.
 •  Terminas: 2021 m. kovo 31 d. 
 • Atsakingas: VU SA KF atstovų koordinatorė Akvilė Juodelytė
2. VU KF dėstytojams yra suorganizuoti mokymai apie inovatyvių žinių patikrinimo metodus su VU studijų kokybės ir plėtros edukacinių kompetencijų skyriumi.
 • Terminas: 2021 m. kovo 31 d.
 • Atsakingas: VU SA KF organizacinės srities koordinatorė Dominyka Goldbergaitė
3. Studentai yra nuolatos informuojami apie grįžtamojo ryšio svarbą.
 • Terminas: 2021 m. birželio 30 d. 
 • Atsakingas: VU SA KF socialinio-akademinio proceso reikalų koordinatorė Greta Jusaitė

 

6. Tikslas: 2021 m. rugpjūčio 31 d. VU KF yra įsteigta vardinė stipendija.

Uždaviniai:
1. Sudarytas potencialių rėmėjų sąrašas.
 • Terminas: 2021 m. vasario 28 d.
 • Atsakingas: VU SA KF marketingo ir LSP koordinatorė Gabrielė Stankevičiūtė
2. Parengtos siūlymo bendradarbiauti nuostatos.
 • Terminas: 2021 m. gegužės 31 d.
 • Atsakingas: VU SA KF marketingo ir LSP koordinatorė Gabrielė Stankevičiūtė
3. Bendradarbiaujant su rėmėjais yra parengti stipendijos skyrimo nuostatai, kurie yra patvirtinti VU KF taryboje.
 • Terminas: 2021 m. balandžio 30 d.
 • Atsakingas: VU SA KF marketingo ir LSP koordinatorė Gabrielė Stankevičiūtė
4. VU KF informaciniais kanalais iškomunikuojama galimybė gauti vardinę stipendiją.
 • Terminas: 2021 m. gegužės 31 d.
 • Atsakingas: VU SA KF komunikacijos koordinatorė Paula Zlatkutė

 

7. Tikslas: Iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. VU KF studentų atstovų sąrašas pasipildo 20 proc. daugiau II pakopos atstovų.

Uždaviniai:
1. Sudarytas potencialių studentų atstovų sąrašas iš VU KF magistrantūros studijų programų studentų.
 • Terminas: 2020 m. lapkričio 15 d.
 • Atsakingas: VU SA KF kuratorių koordinatorė Rūta Nikitinaitė
2. Nauji II pakopos studentų atstovai yra patvirtinti, apmokyti ir supažindinti su pareigomis.
 • Terminas: 2020 m. gruodžio 13 d.
 • Atsakingas: VU SA KF atstovų koordinatorė Akvilė Juodelytė
3. Sudaryta patirties perdavimo sistema SPK studentams atstovams.
 • Terminas: 2021 m. balandžio 30 d.
 • Atsakingas: VU SA KF atstovų koordinatorė Akvilė Juodelytė

 

8. Tikslas: Vilniaus universiteto bendruomenė puoselėja tradicijas, yra iniciatyvi ir grįsta lygiaverte partneryste tarp bendruomenės narių.

Uždaviniai:
1. Organizuoti VU KF pirmakursių stovyklą.
 • Terminas: 2020 m. rugsėjo 8 d.
 • Atsakingas: VU SA KF organizacinės srities koordinatorė Dominyka Goldbergaitė
2. Organizuoti renginį „Informacijos dienos“.
 • Terminas: 2021 m. vasario 8 d.
 • Atsakingas: VU SA KF organizacinės srities koordinatorė Dominyka Goldbergaitė
3. Organizuoti VU KF bendruomenei skirtą akademinį renginį.
 • Terminas: 2021 m. kovo 25 d.
 • Atsakingas: VU SA KF organizacinės srities koordinatorė Dominyka Goldbergaitė
4. Organizuoti VU KF žurnalistų dienas „leŽuDi 2021“
 • Terminas: 2021 m. balandžio 9 d.
 • Atsakingas: VU SA KF organizacinės srities koordinatorė Dominyka Goldbergaitė
5. Organizuoti VU KF bendruomenės vakarą.
 • Terminas: 2021 m. balandžio 9 d.
 • Atsakingas: VU SA KF organizacinės srities koordinatorė Dominyka Goldbergaitė
6. Organizuoti VU KF SMD mokslinę konferenciją.
 • Terminas: 2021 m. gegužės 15 d.
 • Atsakingas: VU SA KF organizacinės srities koordinatorė Dominyka Goldbergaitė

 

Praėjųsių metų veiklos ataskaitos:
2013–2014 m. ataskaita 
2014–2015 m. ataskaita
2015–2016 m. ataskaita
2017–2018 m. ataskaita
2018–2019 m. ataskaita
2019–2020 m. ataskaita