VU SA KF koordinatoriai

<< Grįžti į pradinį puslapįAdresas:

Saulėtekio al. 9, I rūmai

LT-10222, Vilnius

El.paštas:

info@kf.vusa.lt

Jei atsakymo į laišką negaunate per 3 darbo dienas, pakartotinai jį persiųskite arba rašykite į VU SA KF Facebook puslapį.


Atsakinga už sklandų ir efektyvų Studentų atstovybės narių bei koordinatorių darbą, studentų nuomone grįstą atstovavimą VU KF, VU bei VU SA organuose.

Pirmininkė

Dominyka Goldbergaitė
Tel. +370 6 759 2431
pirmininkas@kf.vusa.lt

Atsakinga už žmogiškųjų vertybių puoselėjimą ir palaikymą tiek komandos, tiek visos organizacijos viduje, taip pat atsakinga už narių kompetencijų kelimą visuotinių susirinkimų ir mokymu metu.

Žmogiškųjų išteklių koordinatorė

Mišel Zaslavskaitė
Tel. +370 6 265 8676
hr@kf.vusa.lt

Atsakinga už sklandų renginių organizavimą Komunikacijos fakultete bei organizacinės srities narių veiklos koordinavimą.

Organizacinės srities koordinatorė

Rugilė Barauskaitė
Tel. +370 6 364 6312
org@kf.vusa.lt

Atsakinga už informacijos sklaidos kanalų administravimą, organizacijos įvaizdžio kūrimą ir komunikacijos srities narių veiklos koordinavimą.

Komunikacijos koordinatorė

Gerda Minajevaitė
Tel. +370 6 799 2586
info@kf.vusa.lt

Atsakinga už studentų konsultavimą akademiniais klausimais, grįžtamojo ryšio studentams ir dėstytojams teikimo užtikrinimą, akademinės srities narių veiklos koordinavimą. Konsultuoja studentus socialiniais (stipendijos, išmokos ir kt.) klausimais bei rūpinasi studentų socialiniais poreikiais.  

Socialinio-akademinio proceso reikalų koordinatorė

Greta Tarimaitė
Tel. +370 6 730 7075
socakadem@kf.vusa.lt

Atsakinga už Komunikacijos fakulteto valdymo organuose (SPK, VU KF taryboje, studijų kolegijoje) veikiančius studentų atstovus, jų kompetencijas ir žinias, sklandų bendradarbiavimą su VU KF administracija.

Atstovų koordinatorė

Viktorija Jankauskaitė
Tel. +370 6 733 5566
atstovai@kf.vusa.lt

Atsakinga už rėmėjų paiešką, reklamos valdymą Komunikacijos fakultete. Atsakinga už Komunikacijos fakulteto studentų su LSP susijusias problemas, jų tvarkymą.

Marketingo koordinatorė

Lukrecija Giedraitytė

Tikslas yra pasirūpinti, kad kuratoriai būtų pasiruošę padėti ir supažindinti Komunikacijos fakulteto pirmakursius su Vilniaus Universiteto struktūra ir tvarka bei motyvuotų įsitraukti ir dalyvauti aktyviam universiteto gyvenime.

Integracijos proceso koordinatorė

Iveta Gelumbickaitė
Tel. +370 6 621 0227
integracija@kf.vusa.lt