VU SA KF koordinatoriai

Darbo laikas:

I–IV 10.30–15.00

Adresas:

Saulėtekio al. 9, I rūmai

LT-10222, Vilnius

Tel.: (8 5) 236 6285

El.paštas:

info@kf.vusa.lt

Jei atsakymo į laišką negaunate per 3 darbo dienas, pakartotinai jį persiųskite arba rašykite į VU SA KF Facebook puslapį.


Atsakinga už sklandų ir efektyvų Studentų atstovybės narių bei koordinatorių darbą, studentų nuomone grįstą atstovavimą VU KF, VU bei VUSA organuose.
Pirmininkė
Smiltė Radziukynaitė
Tel. +370 6 957 4171
pirmininkas@kf.vusa.lt
VU SA KF prisideda prie duomenų administravimo, archyvavimo bei kitų KF priežiūros darbų / atsakingas už Komunikacijos fakulteto studentų su LSP susijusias problemas, jų tvarkymą.
Administratorius ir LSP koordinatorius
Lukas Katilius
Atsakinga už studentų konsultavimą akademiniais klausimais, grįžtamojo ryšio studentams ir dėstytojams teikimo užtikrinimą, akademinės srities narių veiklos koordinavimą.
Akademinio proceso reikalų koordinatorė
Milda Grigaliūnaitė
Tel. +370 6 104 6233
akadem@kf.vusa.lt
Atsakinga už Komunikacijos fakulteto valdymo organuose (SPK, VU KF taryboje, studijų kolegijoje) veikiančius studentų atstovus, jų kompetencijas ir žinias, sklandų bendradarbiavimą su VU KF administracija.
Atstovų koordinatorė
Kamilė Grinevičiūtė
Tel. +370 6 049 2358
atstovai@kf.vusa.lt
Atsakinga už informacijos sklaidos kanalų administravimą, organizacijos įvaizdžio kūrimą ir komunikacijos srities narių veiklos koordinavimą.
Komunikacijos koordinatorė
Gabija Laibakojytė
Tel. +370 6 626 0187
info@kf.vusa.lt
Tikslas yra pasirūpinti, kad kuratoriai būtų pasiruošę padėti ir supažindinti Komunikacijos fakulteto pirmakursius su Vilniaus Universiteto struktūra ir tvarka bei motyvuotų įsitraukti ir dalyvauti aktyviam universiteto gyvenime.
Kuratorių koordinatorė
Milda Šadreikaitė
Tel. +370 6 737 9161
kuratoriai@kf.vusa.lt
Atsakinga už rėmėjų paiešką, reklamos valdymą Komunikacijos fakultete bei marketingo srities narių veiklos koordinavimą.
Marketingo srities koordinatorė
Guoda Vaišnoraitė
Tel. +370 6 540 5562
marketingas@kf.vusa.lt
Atsakinga už sklandų renginių organizavimą Komunikacijos fakultete bei organizacinės srities narių veiklos koordinavimą.
Organizacinės srities koordinatorė
Ema Kuliešytė
Tel. +370 6 502 2452
org@kf.vusa.lt
Konsultuoja studentus socialiniais (stipendijos, išmokos ir kt.) klausimais bei rūpinasi studentų socialiniais poreikiais / atsakinga už atsiskaitymų registravimą, stebėtojų pritraukimą bei akademinės etikos puoselejimą fakultete.
Socialinio proceso ir ,,Sąžiningai” koordinatorė
Dovilė Pažemeckaitė
Atsakinga už žmogiškųjų vertybių puoselėjimą ir palaikymą tiek komandos, tiek visos organizacijos viduje, taip pat atsakinga už narių kompetencijų kelimą visuotinių susirinkimų ir mokymu metu.
Žmogiškųjų išteklių koordinatorė
Rugilė Balčiūnaitė
Tel. +370 6 080 6489
hr@kf.vusa.lt
IMI IR DARAI
Informacijos dienos'19 vadovas
Ignas Stanislovaitis
Tel. +370 6 124 4929
imiirdarai@kf.vusa.lt
.
VU KF pirmakursių stovyklos 2019 vadovė
Gabija Čiapaitė
Tel. +370 6 309 0852
stovykla@kf.vusa.lt