VU SA KF koordinatoriai

Darbo laikas:

I–IV 10.30–15.00

Adresas:

Saulėtekio al. 9, I rūmai

LT-10222, Vilnius

Tel.: (8 5) 236 6285

El.paštas:

info@kf.vusa.lt

Jei atsakymo į laišką negaunate per 3 darbo dienas, pakartotinai jį persiųskite arba rašykite į VU SA KF Facebook puslapį.


Atsakinga už žmogiškųjų vertybių puoselėjimą ir palaikymą tiek komandos, tiek visos organizacijos viduje, taip pat atsakinga už narių kompetencijų kelimą visuotinių susirinkimų ir mokymu metu.
Žmogiškųjų išteklių koordinatorė
Silvija Bartkutė
Tel. +370 6 264 9951
hr@kf.vusa.lt
Atsakingas už sklandų ir efektyvų Studentų atstovybės narių bei koordinatorių darbą, studentų nuomone grįstą atstovavimą VU KF, VU bei VUSA organuose.
Pirmininkas
Kristijonas Ražickas
Tel. +370 6 277 7499
pirmininkas@kf.vusa.lt
Atsakinga už sklandų renginių organizavimą Komunikacijos fakultete bei organizacinės srities narių veiklos koordinavimą.
Organizacinės srities koordinatorė
Dominyka Goldbergaitė
Tel. +370 6 759 2431
org@kf.vusa.lt
Atsakinga už informacijos sklaidos kanalų administravimą, organizacijos įvaizdžio kūrimą ir komunikacijos srities narių veiklos koordinavimą.
Komunikacijos koordinatorė
Paula Zlatkutė
Tel. +370 6 383 1729
info@kf.vusa.lt
Atsakinga už studentų konsultavimą akademiniais klausimais, grįžtamojo ryšio studentams ir dėstytojams teikimo užtikrinimą, akademinės srities narių veiklos koordinavimą / konsultuoja studentus socialiniais (stipendijos, išmokos ir kt.) klausimais bei rūpinasi studentų socialiniais poreikiais.
Socialinio-akademinio proceso reikalų koordinatorė
Greta Jusaitė
Tel. +370 6 735 5465
socakadem@kf.vusa.lt
Atsakinga už Komunikacijos fakulteto valdymo organuose (SPK, VU KF taryboje, studijų kolegijoje) veikiančius studentų atstovus, jų kompetencijas ir žinias, sklandų bendradarbiavimą su VU KF administracija.
Atstovų koordinatorė
Akvilė Juodelytė
Tel. +370 6 251 8982
atstovai@kf.vusa.lt
Atsakinga už rėmėjų paiešką, reklamos valdymą Komunikacijos fakultete / atsakinga už Komunikacijos fakulteto studentų su LSP susijusias problemas, jų tvarkymą.
Marketingo ir LSP koordinatorė
Gabrielė Stankevičiūtė
Tikslas yra pasirūpinti, kad kuratoriai būtų pasiruošę padėti ir supažindinti Komunikacijos fakulteto pirmakursius su Vilniaus Universiteto struktūra ir tvarka bei motyvuotų įsitraukti ir dalyvauti aktyviam universiteto gyvenime.
Kuratorių koordinatorė
Rūta Nikitinaitė
Tel. +370 6 553 6139
kuratoriai@kf.vusa.lt