VU SA KF koordinatoriai

<< Grįžti į pradinį puslapįAdresas:

Saulėtekio al. 9, I rūmai

LT-10222, Vilnius

El.paštas:

info@kf.vusa.lt

Jei atsakymo į laišką negaunate per 3 darbo dienas, pakartotinai jį persiųskite arba rašykite į VU SA KF Facebook puslapį.


Atsakingas už sklandų ir efektyvų Studentų atstovybės narių bei koordinatorių darbą, studentų nuomone grįstą atstovavimą VU KF, VU bei VU SA organuose.

Pirmininkas

Kristijonas Ražickas
Tel. +370 6 277 7499
pirmininkas@kf.vusa.lt

Atsakinga už žmogiškųjų vertybių puoselėjimą ir palaikymą tiek komandos, tiek visos organizacijos viduje, taip pat atsakinga už narių kompetencijų kelimą visuotinių susirinkimų ir mokymu metu.

Žmogiškųjų išteklių koordinatorė

Silvija Bartkutė
Tel. +370 6 264 9951
hr@kf.vusa.lt

Atsakinga už sklandų renginių organizavimą Komunikacijos fakultete bei organizacinės srities narių veiklos koordinavimą.

Organizacinės srities koordinatorė

Dominyka Goldbergaitė
Tel. +370 6 759 2431
org@kf.vusa.lt

Atsakinga už informacijos sklaidos kanalų administravimą, organizacijos įvaizdžio kūrimą ir komunikacijos srities narių veiklos koordinavimą.

Komunikacijos koordinatorė

Paula Zlatkutė
Tel. +370 6 383 1729
info@kf.vusa.lt

Atsakinga už studentų konsultavimą akademiniais klausimais, grįžtamojo ryšio studentams ir dėstytojams teikimo užtikrinimą, akademinės srities narių veiklos koordinavimą. Konsultuoja studentus socialiniais (stipendijos, išmokos ir kt.) klausimais bei rūpinasi studentų socialiniais poreikiais.

Socialinio-akademinio proceso reikalų koordinatorė

Greta Jusaitė
Tel. +370 6 735 5465
socakadem@kf.vusa.lt

Atsakinga už rėmėjų paiešką, reklamos valdymą Komunikacijos fakultete. Atsakinga už Komunikacijos fakulteto studentų su LSP susijusias problemas, jų tvarkymą.

Marketingo ir LSP koordinatorė

Gabrielė Stankevičiūtė

Atsakinga už Komunikacijos fakulteto valdymo organuose (SPK, VU KF taryboje, studijų kolegijoje) veikiančius studentų atstovus, jų kompetencijas ir žinias, sklandų bendradarbiavimą su VU KF administracija.

Atstovų koordinatorė

Akvilė Juodelytė
Tel. +370 6 251 8982
atstovai@kf.vusa.lt

Tikslas yra pasirūpinti, kad kuratoriai būtų pasiruošę padėti ir supažindinti Komunikacijos fakulteto pirmakursius su Vilniaus Universiteto struktūra ir tvarka bei motyvuotų įsitraukti ir dalyvauti aktyviam universiteto gyvenime.

Kuratorių koordinatorė

Rūta Nikitinaitė
Tel. +370 6 553 6139
kuratoriai@kf.vusa.lt