LSP gamyba

Norint pasigaminti Lietuvos studento pažyme97jimą (LSP), reikia atlikti tokius veiksmus:

 • užsiregistruoti www.lsp.lt;
 • sistemai patvirtinus registraciją, įkelti savo nuotrauką;
 • skiltyje „Mano LSP“ pasirinkti „Užsisakyti naują LSP“;
 • pasirinkti banko padalinį, kuriame norėsi atsiimti pagamintą pažymėjimą, taip pat – datą bei laiką, kada atvyksi jo atsiimti;
 • LSP gamybą apmokėti internetu (elektroninės bankininkystės būdu) arba pasirinkti apmokėjimą banko padalinyje. Atliekant mokėjimą internetu taikomi mažesni banko mokesčiai;
 • nurodytu laiku (jei pažymėjimas nėra pagamintas anksčiau) atvykti į pasirinktą banko padalinį;
 • jei dar nesumokėta už LSP, atlikti mokėjimą;
 • atsiimti LSP. Jeigu į banko padalinį neturi galimybės atvykti pasirinktu laiku, savo LSP pasirinktame banko padalinyje gali atsiimti ir vėliau. Svarbu: pastebėjęs netikslumų, nepriimk LSP ir apie tai informuok banko darbuotoją!

LSP prasitęsimas

Pratęsimai hologramomis (užklijuojant ant pažymėjimo lipduką, nurodantį naują pažymėjimo galiojimo datą) nebevykdomi, todėl jei LSP baigia galioti anksčiau, nei baigiasi studijos, teks gamintis naują pažymėjimą.

Tokiu atveju reikia atlikti šiuos veiksmus:

 • prisijungti www.lsp.lt – registruotis iš naujo tikrai nereikia! Iškilus problemoms jungiantis prie sistemos, kreipkis į LSP koordinatorių;
 • skiltyje „Mano LSP“ pasirinkti „Užsisakyti naują LSP“;
 • pasirinkti banko padalinį, kuriame norėsi atsiimti pagamintą pažymėjimą, taip pat – datą bei laiką, kada atvyksi jo atsiimti;
 • LSP gamybą apmokėti internetu (elektroninės bankininkystės būdu) arba pasirinkti apmokėjimą banko padalinyje. Atliekant mokėjimą internetu taikomi mažesni banko mokesčiai;
 • nurodytu laiku (jei pažymėjimas nėra pagamintas anksčiau) atvykti į pasirinktą banko padalinį;
 • jei dar nesumokėta už LSP, atlikti mokėjimą;
 • atsiimti LSP. Jeigu į banko padalinį neturi galimybės atvykti pasirinktu laiku, savo LSP pasirinktame banko padalinyje gali atsiimti ir vėliau. Svarbu: pastebėjęs netikslumų, nepriimk LSP ir apie tai informuok banko darbuotoją!

LSP praradimas

Jei praradai Lietuvos studento pažymėjimą, apsilankyk VU SA padalinyje savo fakultete arba VU SA Centriniame biure ir užpildyk pranešimą apie prarastą LSP. Pranešimo formą ir jos pildymo pavyzdį gali rasti čia.

Jei LSP buvo pavogtas, kartu su pranešimu būtina pristatyti ir pažymą iš Vyriausiojo policijos komisariato (VPK). Jei LSP pavogtas užsienyje, tinka užsienio valstybės policijos pažyma.

Baigiant/nutraukiant studijas ir praradus LSP, kartu su užpildytu pranešimu apie praradimą Studentų atstovybei reikia pristatyti 37,65 € baudos sumokėjimo faktą įrodantį banko kvitą. Jei studijos tęsiamos ir bus gaminamas naujas LSP, baudos mokėti nereikia. Ši išlyga negalioja tada, kai baigi bakalauro studijas ir planuoji gamintis LSP magistrantūroje.

Kai tik praradimas bus užregistruotas, puslapyje www.lsp.lt galėsi užsisakyti naują pažymėjimą.

Dokumentai, kurių gali prireikti praradus LSP:

LSP: studijų baigimas

Baigęs/nutraukęs studijas arba išbrauktas iš studentų sąrašų studentas privalo atsiskaityti su Vilniaus universiteto Studentų atstovybe.

LSP grąžinimo tvarka paremta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-783 „Dėl Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 28 p.: „Studentai, baigę arba nutraukę studijas, LSP privalo grąžinti platintojui jo nustatytais terminais“.

LSP reikia pristatyti į VU SA padalinį savo fakultete arba VU SA Centrinį biurą (Universiteto g. 3, Observatorijos kiemelis).

Atsiskaitymo formą gali rasti šioje nuorodoje.

Pastabos:

 • LSP reikia grąžinti net jei jis nebegalioja.
 • Jei studijų pabaigoje LSP buvo pavogtas, privalu atnešti policijos išrašytą pažymą.
 • Jei studijų pabaigoje pametei LSP,  turi užpildyti pranešimą apie prarastą LSP ir sumokėti 37,65 € dydžio baudą.
 • Už studentą gali atsiskaityti (grąžinti LSP, atnešti pranešimus, pažymas, kvitus) ir kitas asmuo.